Facebook
Icing Smiles

ICING SMILES STOPT!

Lieve vrienden,

Met een mix van emoties en een zwaar hart willen we vandaag aankondigen dat Stichting Icing Smiles, die 12 jaar met trots taarten heeft verzorgd voor ernstig zieke kinderen, haar dienstverlening zal beëindigen. Deze beslissing is na zorgvuldige overweging genomen en we willen graag de redenen met jullie delen.

Sinds september 2011 hebben we ons met onverdeelde toewijding ingezet om een glimlach te brengen op het gezicht van ernstig zieke kinderen en hun families door middel van onze taarten. Het was een voorrecht om deel uit te maken van deze bijzondere momenten en we koesteren de herinneringen die we hebben gecreëerd.

Echter, na een grondige evaluatie van onze middelen, capaciteiten en positie / naamsbekendheid, hebben we de moeilijke beslissing genomen om de activiteiten van onze stichting te beëindigen. Hoewel het een pijnlijk proces is geweest om tot deze conclusie te komen, geloven we dat het de juiste keuze is gezien de omstandigheden.

Toen wij startten met Icing Smiles was het zelf taarten maken en decoreren enorm in opkomst. Wij hebben toen een grote basis van vrijwilligers kunnen opbouwen. De laatste jaren is de hype echter voorbij en wordt het steeds moeilijker om via de mail vrijwilligers te vinden die kunnen bakken. Wij zijn dan genoodzaakt een oproep op Facebook te zetten, wat ook niet zo’n groot bereik meer heeft.

Ook is het (mede door gebrek aan taartbeurzen) steeds moeilijker om voldoende fondsen te werven om onze website en verzekeringen te betalen.

Dit alles heeft ons doen besluiten om de dienstverlening van Stichting Icing Smiles per 1 juli te beëindigen. Nieuwe aanvragen worden nu ook niet meer in behandeling genomen.

We willen graag onze oprechte dank uitspreken aan iedereen die betrokken is geweest bij onze stichting en heeft bijgedragen aan het succes van ons werk. Onze vrijwilligers, donateurs en samenwerkingspartners hebben ons onvoorwaardelijk gesteund en hebben ons in staat gesteld om zoveel prachtige momenten te creëren. We zijn eeuwig dankbaar voor jullie steun en toewijding.

Als individuen blijven we ons inzetten voor het helpen van anderen en het maken van een positieve impact in de wereld. Hoewel onze stichting niet langer actief zal zijn, moedigen we jullie aan om andere organisaties en initiatieven te ondersteunen die zich inzetten voor het welzijn van zieke kinderen. Samen kunnen we blijven streven naar het bieden van troost, vreugde en hoop aan degenen die het het meest nodig hebben.

Nogmaals, onze diepste dankbaarheid gaat uit naar iedereen die ons heeft gesteund tijdens ons bestaan. Jullie hebben ons in staat gesteld om het leven van zieke kinderen een beetje zoeter te maken, en we zijn voor altijd dankbaar voor jullie steun.

Onze website zal nog enige tijd in de lucht blijven om iedereen te informeren. Hierna zullen wij na de financiële afsluiting een batig saldo van de stichting overmaken naar Stichting Dapper Kind (www.stichtingdapperkind.nl).

Met warme herinneringen en oprechte waardering,

Stichting Icing Smiles

Tineke Hendrikse, Machteld Hardenbol, Belinda Schalk-Slob en Annemiek Haneveld